Zarządzanie kryzysowe

Rozkład zajęć na semestr letni r.a. 2021/2022

Rozkład zajęć na semestr zimowy r.a.2021/2022

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00 w sali 217/9 . Wejście do AMW przez biuro przepustek na podstawie dowodu osobistego.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – STUDIA PODYLOMOWE

SYLWETKA KANDYDATA

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  • Absolwentów, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • Osób, które łączą lub pragną połączyć swoje życie zawodowe z pracą w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA  

Wymagane dokumenty dla kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku)

–odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) dostarczone na adres e-mail:  ma.pawlowska@amw.gdynia.pl; ;

klauzula RODO rekrutacja (pobierz)

Dokumenty należy wysłać mailowo na adres ma.pawlowska@amw.gdynia.pl

 

KONTAKT

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Martyna Bartkowska

m.bartkowska@amw.gdynia.pl

tel. 728-381-985

 

Sprawy administracyjne

mgr Marzena Pawłowska

 

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Opłaty za studia podyplomowe

1. Całość -3900 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3510 zł do zapłaty
2.  I rata 1970 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1871,5 zł do zapłaty
II rata 1970 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1871,5 zł do zapłaty

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.