Wyniki wyboru specjalności i promotorów

Szanowni studenci,

W roku akademickim 2021/2022 zostaną uruchomione następujące specjalności:

I stopień

Bezpieczeństwo Narodowe – specjalność Bezpieczeństwo Publiczne

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – specjalność Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Wewnętrze (stacjonarne) – specjalność Kryminalistyka  oraz Zarządzanie Kryzysowe

Bezpieczeństwo Wewnętrze (niestacjonarne) – specjalność Zarządzanie Kryzysowe

II stopień

Bezpieczeństwo Narodowe – specjalność Dyplomacja

Bezpieczeństwo Wewnętrze (stacjonarne) – specjalność Zarządzanie Kryzysowe oraz  Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Bezpieczeństwo Wewnętrze (niestacjonarne) – specjalność Zarządzanie Kryzysowe oraz  Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Przydział do promotorów widnieje na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnej Uczelni.