CERTYFIKAT UCZELNIA LIDERÓW ORAZ WYRÓŻNIENIE NADZWYCZAJNE „PRIMUS”

 

 

2 lipca w hotelu „Sheraton” w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów i Znaków Jakości. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich otrzymał Certyfikat Uczelni Liderów 2021 oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Primus” w konkursie „Uczelnia Liderów”.  Organizatorami są Fundacja Rozwoju i  Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Wyróżnienie „Primus” otrzymują uczelnie i ich jednostki organizacyjne, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

W jedenastej edycji konkursu wyróżniono najlepsze polskie uczelnie oraz ich jednostki organizacyjne kształcące Liderów Społecznych czyli absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze oraz menedżerskie. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się.