Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych-problemy techniczne

Szanowni studenci,

w związku z problemami technicznymi związanymi z wyborem przedmiotów ogólnouczelnianych, prosimy o przesyłanie maili ( w przypadku braku możliwości wyboru na swoim koncie)  z deklaracją wyboru przedmiotu ogólnouczelnianego do dziekanatu:

Bezpieczeństwo narodowe –  j.ziegert@amw.gdynia.pl 
Bezpieczeństwo wewnętrzne –    b.rudzka@amw.gdynia.pl
Bezpieczeństwo w transporcie , spedycji i logistyce   b.rudzka@amw.gdynia.pl
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie –  j.ziegert@amw.gdynia.pl