Inauguracja r.a.2021/2022 dla I roczników

Szanowni Studenci,

Inauguracja r.a. 2021/2022 (dotyczy to I roczników) odbędzie się w dniu:

  • 05.10 – studia stacjonarne
  • 09.10 – studia niestacjonarne

Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczną się od 06.10  natomiast na studiach niestacjonarnych 09.10.

W celu otrzymania legitymacji studenckiej na Inauguracji należy dokonać opłaty w wysokości 22 zł na konto AMW ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 i przynieść potwierdzenie jej dokonania.