WAŻNE!! WYBORY DO PREZYDIUM SAMORZĄDU STUDENTÓW AMW 16-17.12!!

 

W związku z nieosiągnięciem wystarczającego kworum w wyborach do Prezydium Samorządu Studentów są one nieważne i zostaną przeprowadzone ponownie w dniach 16-17 grudnia.

Instrukcja głosowania

 

DECYZJA KOMISJI WYBORCZEJ DO PREZYDIUM SAMORZĄDU
STUDENTÓW
Z uwagi na fakt, iż w wyborach do Prezydium Samorządu Studentów wzięło udział 16%
studentów uprawnionych do głosowania Komisja wyborcza postanawia
unieważnić wybory, które odbyły się w dniach 03-04.12.2021r.
Decyzja uzasadniona jest w oparciu o § 14 ust.1 Ordynacji Wyborczej Samorządu
Studenckiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
Komisja Wyborcza ustala nowy termin wyborów do Prezydium Samorządu Studentów na
16-17.12.2021r. (czwartek, piątek)
Wybory dla kandydatów na żołnierzy zawodowych odbędą się w formie stacjonarnej w
godzinach 10:00-12:00 , a dla studentów cywilnych z wykorzystaniem portalu eduPortal
(16.12.2021 0:01 do 17.12.2021 23:59).
Komisja Wyborcza prosi kandydatów o przesłanie swojej kandydatury (kilka słów o sobie,
cele, zadania oraz swoje zdjęcie) na adres e-mail: kontakt@samorzad.amw.gdynia.pl w
nieprzekraczalnym terminie, jakim jest piątek 10.12.2021 godz. 12:00.
Przewodniczący: Michał Adamczak
Członkowie: pchor. Mateusz Gil
pchor. Karol Urbaś
Roksana Wymysłowska