Władze Wydziału

Dziekan

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW

tel. 261 262 530

e-mail: b.paczek@amw.gdynia.pl

godziny przyjęć: poniedziałki 14.30-15.30


Prodziekan ds. kształcenia, studenckich i doktorantów

kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI

tel. 261 262 754

e-mail: w.sokolowski@amw.gdynia.pl

godziny przyjęć: poniedziałki 14.30-15.30