Aktualności dla doktorantów

Druga edycja konkursu ” Mój doktorat w 180 sekund” Europa Środkowa : rozgrywki krajowe