• Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej (pobierz)
 • Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej w języku angielskim (pobierz)
 • Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej (pobierz)
 • Kodeks etyki studenta (pobierz)
 • Procedura składania skarg i wniosków przez studentów na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia (pobierz)
 • UCHWAŁA NR 6/2020 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 marca 2020 roku (pobierz)
 • UCHWAŁA NR 17/2021 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 czerwca 2021 roku (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW dot. opłat (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 13.09.2021 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zasad uzupełniania różnic programowych na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie. (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 02.06.2021 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się oraz koordynatorów ds. potwierdzania efektów uczenia się ( doradców RPL) (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 24.01.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz zasada jej realizacji na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (pobierz)
 • Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 • Załącznik nr 1 dot. Wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 • Załącznik nr 2 dot. Wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 • Załącznik nr 3 dot. Wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)