• Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej (pobierz)
 • Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej w języku angielskim (pobierz)
 • Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej (pobierz)
 • Kodeks etyki studenta (pobierz)
 • Procedura składania skarg i wniosków przez studentów na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia (pobierz)
 • UCHWAŁA NR 6/2020 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 marca 2020 roku (pobierz)
 • UCHWAŁA NR 17/2021 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 czerwca 2021 roku (pobierz)
 • Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW dot. opłat (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 13.09.2021 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zasad uzupełniania różnic programowych na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie. (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 02.06.2021 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się oraz koordynatorów ds. potwierdzania efektów uczenia się ( doradców RPL) (pobierz)
 • Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 24.01.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz zasada jej realizacji na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (pobierz)
Procedura rozliczania kart obiegowych (pobierz)
Wzór wniosku o odpis dyplomu w obcym języku (pobierz)
 
Załączniki do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
Załącznik 1. Okładka (pobierz)
Załącznik 2. Strona tytułowa (pobierz)
Załącznik 3. Oświadczenie (pobierz)
Załącznik 4. Metryka pracy (pobierz)
Załącznik 5. Zalecenia pisania pracy dyplomowej (pobierz)
Załącznik 6. Recenzja/Opinia pracy dyplomowej licencjackiej (pobierz)
Załącznik 7. Recenzja/Opinia pracy dyplomowej magisterskiej (pobierz)

Załącznik 8. Zarządzenie Rektora – Komendanta AMW w sprawie funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Marynarki Wojennej (pobierz)
Załącznik 9. Adnotacje o korzystaniu z pracy dyplomowej (pobierz)

Praktyki rozlicza dr Anna Miler na konsultacjach w czwartki w godzinach: 08:55 – 10:35, pokój 309/9Prosimy o dostarczanie zaświadczeń oraz indywidulanych umów na praktykę do pani dr Anny Miler w dniach konsultacji.

dr Anna MILER
pokój nr 309/9
tel.: 261 26-29-47
e-mail: a.miler@amw.gdynia.pl; milera@wp.pl;
Druki do pobrania (dla studentów 2 i 3 roku) :
1. Regulamin praktyk
2Skierowanie dla studenta
3. Umowa o Praktykę
4. Zaświadczenie dotyczące odbycia praktyk
Wykaz porozumień w sprawie praktyk
Informacje dotyczące praktyk dla studentów I rocznika rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023
Realizacja praktyki krok po kroku
Wykaz porozumień w sprawie praktyk
Skierowanie na praktykę
Umowa na praktykę indywidualną
 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
Regulamin praktyk studenckich BN
Dziennik praktyk_ BN
Karta przedmiotu
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Regulamin praktyk studenckich BW
Dziennik praktyk_ BW
Karta przedmiotu
SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE
Regulamin praktyk studenckich SIB
Dziennik praktyk_ SIB
Karta przedmiotu
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE
Regulamin praktyk studenckich BTSL
Dziennik praktyk_ BTSL
Karta przedmiotu
 • Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 • Załącznik nr 1 dot. Wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 • Załącznik nr 2 dot. Wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 • Załącznik nr 3 dot. Wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)