Decyzje Prodziekana

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 13.09.2021 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zasad uzupełniania różnic programowych na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 20.04.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się oraz koordynatorów ds. potwierdzania efektów uczenia się ( doradców RPL)

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 24.01.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz zasada jej realizacji na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich