Instrukcja obsługi ePUAP w zakresie składania dokumentów w sprawach socjalnych

Szanowni studenci,
Dokumenty w sprawach socjalnych można składać za pomocą ePUAP pod poniższym linkiem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wniosek-o-swiadczenie-2
Bardzo ważne jest aby składając wniosek wybrać z katalogu spraw „Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi”, wybranie innej opcji (np. sprawy ogólne, pisma do urzędu itp.) kieruje pismo do innej jednostki/ działu a w konsekwencji taki wniosek nie jest rozpatrywany.
Instrukcja obsługi ePUAP w zakresie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (np. miejsca w DS.) (pobierz)

na zdjęciu widoczne jest logo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

na zdjęciu widoczne jest logo uczelni liderów 2021

 

Skip to content