KNBMLogo

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte już od ponad 9 lat. Głównym celem działalności Koła jest szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na jego morski aspekt. Misją Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w sferze bezpieczeństwa. Realizowane jest to poprzez zaangażowanie jego członków w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką tego obszaru.

Do działaności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego śmiało można zaliczyć:

  • organizację odbywających się już cyklicznie konferencji naukowych, wykładów otwartych z udziałem ekspertów;
  • aktywny udział członków KNBM w konferencjach naukowych w całej Polsce;
  • publikowanie artykułów naukowych w punktowanych czasopismach i monografiach książkowych;
  • organizację wyjazdów studyjnych, akcji społecznych i charytatywnych oraz udział w wydarzeniach sportowych.

Opiekun, Zarząd oraz członkowie Koła pragną budować markę rozpoznawalną przez studentów, nauczycieli akademickich jak i innych organizacji i ośrodków zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Aby w pełni poznać naszą działalność zapraszamy na naszą strone internetową oraz Facebooka: