kolo-obronnosci-184x300

KOŁO NAUKOWE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Koło Naukowe Obronności Państwa stanowi jedno z dwóch kół naukowych funkcjonujących przy Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Powstało w marcu 2016 roku w odpowiedzi na narastające zainteresowanie tematyką obronności państwa środowiska akademickiego. Członkowie Koła wywodzą się zarówno z kierunków cywilnych, jak i wojskowych. Podstawowym celem istnienia KNOP jest poszerzanie wiedzy w wyniku kontaktu z instytucjami zajmującymi się tematyką obronności, a także prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów taktyki Marynarki Wojennej, prowadzenia działań na morzu i współczesnych konfliktów zbrojnych,

Aktualne obszary badań KNOP:

  • Siły zbrojne RP w kontekście działalności Marynarki Wojennej;
  • Autonomiczne Platformy Nawodne;
  • Zagrożenia asymetryczne, charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, wojna hybrydowa.

Prezes KNOP: bsm. pchor. Miłosz Zaremba
Opiekun naukowy: mgr Patrycja Reich
e-mail: k.obronnoscipanstwa@gmail.com;
facebook: Koło Naukowe Obronności Państwa AMW