Podsumowanie Konferencji naukowej pt. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych

W piątek 10 czerwca 2022 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja naukowa pt. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych, zorganizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy z Międzynarodowym Ośrodkiem Szkoleń i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.

 

W konferencji udział wzięło blisko 100 osób, w tym m.in. dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Paweł Hut – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Krzysztof Sałaciński – Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej, bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Marek Stępa – Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdynia.

 

Przedsięwzięcie składało się z trzech części: I. wystąpienia zaproszonych gości dotyczące zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną zabytków i instytucji gromadzenia dóbr kultury w obliczu szczególnych zagrożeń, II. tematyczne referaty konferencyjne (w tym prelekcje odnoszące się do ochrony dóbr kultury podczas trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy) i III. moderowana dyskusja panelowa poświęcona polskiej liście dóbr kultury uznanych za obiekty wyłączone z możliwości ataku (tzw. no-strike list).

PROGRAM KONFERENCJI -> POBIERZ

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA), Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Prezydenta Miasta Gdynia oraz SSAB Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa. Patronem medialnym przedsięwzięcia był portal Trójmiasto.pl.

Konferencja uzyskała wsparcie finansowe z budżetu miasta Gdyni.

 

Zdjęcia i dodatkowe informacje na stronie Uczelni: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/aktualnosci/item/4432-konferencja-naukowa-pt-ochrona-dobr-kultury-w-sytuacjach-kryzysowych-i-konfliktach-zbrojnych

 

Konferencja miała na celu m. in. promocję efektów zakończonego projektu międzynarodowego, realizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni w partnerstwie z Instytutem Kultury Willa Decjusza i Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie poświęconego wielosektorowym wyzwaniom w zakresie ochrony dziedzictwa kultury w obliczu szczególnych zagrożeń. Koordynatorem projektu ze strony Uczelni była dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW. Jego efektem jest cykl publikacji pod zbiorczym tytułem „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych” oraz opracowany przez zespół ekspercki interdyscyplinarny program studiów podyplomowych w powyższym zakresie.

Szerzej nt. projektu i programu studiów oraz bezpłatne e-booki do pobrania na stronie: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/uczelnia/finansowane-ze-srodkow-eug/item/3809-miedzysektorowe-wyzwania-specjalista-ds-ochrony-dobr-kultury-na-wypadek-sytuacji-kryzysowej-i-wojny-opracowanie-programu-studiow-podyplomowych-dedykowanych-pracownikom-dzialajacym-na-pograniczu-dziedzin

Skip to content