Konferencja pt.: Konflikty zbrojne XXI wieku a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 1.06.2022 r. przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Była to ogólnopolska konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele wielu uczelni z całej Polski. Tematyka obejmowała takie zagadnienia jak konflikty zbrojne XXI wieku a bezpieczeństwo Polski na różnych płaszczyznach życia. Prelegenci poruszali tematykę humanitaryzmu, bezpieczeństwa ekonomicznego, broni chemicznej, jądrowej czy biologicznej, a także amunicji kasetowej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Nasze koło wystawiło dwa wystąpienia, a członkowie wykazali się wysokim poziomem przygotowania. Lecz wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe i pouczające tak jak płynące z nich konkluzje. Miła atmosfera, profesjonalizm, dobra zabawa i nauka. Wszystko to co składa się na udaną konferencję. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie WSPiA.

hdrpl

 

Skip to content