KONFERENCJE O NOWYCH TECHNOLOGIACH już wiosną w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

KONFERENCJE O NOWYCH TECHNOLOGIACH

już wiosną w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Na przełomie maja i czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej AMW odbędą się dwie konferencje naukowe poruszające zagadnienia związane z nowymi technologiami. Organizatorzy przewidują wzbogacenie tradycyjnych prelekcji konferencyjnych o wymiar praktyczny w postaci towarzyszących pokazów, wystaw i symulacji, pozwalających poznać możliwości tytułowych „nowych technologii”.

30 maja br. Odbędzie się XV Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Nowe technologie na współczesnym polu walki”, współorganizowana przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. odbędzie się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa pod hasłem „Nowe technologie w służbie ochrony dóbr kultury”.

 

XV KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO
pt. „Nowe technologie na współczesnym polu walki” (30.05.2023)

 

Celem corocznych konferencji MPH, współorganizowanych przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji UG jest prezentacja i dyskusja na temat wyników badań naukowych dotyczących współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle wymagań międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymiana poglądów między prawnikami i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Tegoroczna jubileuszowa edycja zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem rozwoju technologicznego na współczesne i przyszłe oblicze teatru działań zbrojnych oraz ich analizy w świetle wymagań płynących z norm międzynarodowego prawa publicznego. Poruszone zostaną problemy związane ze zjawiskami automatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki, w tym zagadnienie legalności zautomatyzowanych systemów uzbrojenia i nowoczesnych środków bojowych zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego, jak i standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka, kontrowersje związane z rozwojem i potencjalnym użyciem uzbrojonych robotów oraz postępującym zjawiskiem komercjalizacji konfliktów zbrojnych oraz kwestia odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań na zautomatyzowanym teatrze działań zbrojnych. Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania tematów związanych z innymi wyzwaniami, przed jakimi staje MPHKZ w XXI wieku.

Do Komitetu Honorowego Konferencji zaproszenie przyjęli m.in. Jakub Mykowski – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz generał broni Tomasz Piotrowski – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowiska prawniczego, akademickiego, członków Sił Zbrojnych RP, studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz wszystkich osób zainteresowanych prawem konfliktów zbrojnych.

Konferencja zostanie przeprowadzona w sposób hybrydowy: uczestnictwo stacjonarne w Bibliotece Głównej AMW w Gdyni oraz zdalne.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na: https://tiny.pl/wpckq

I KOMUNIKAT KONEFENCYJNY -> pobierz

 

I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA
pt. „Nowe technologie w służbie ochrony dziedzictwa” (31.05.-2.06.2023)

 

W dn. 31 maja – 2 czerwca br. odbędzie się w Audytorium Biblioteki Głównej AMW w Gdyni I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa pod hasłem „Nowe technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, współorganizowany przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie i miasto Gdynia. Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, przez laserowe czyszczenie czy rentgen obiektów zabytkowych po skanowanie 3D obiektów znajdujących się na dnie morskim. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów ochrony na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego.

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:

  1. nowe technologie w bezpieczeństwie dóbr kultury,
  2. nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
  3. najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
  4. muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy narzędzi technologicznych,
  5. nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
  6. wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
  7. wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
  8. dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury,
  9. bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i kryzysach.

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl.

Kongres stanowi kontynuację działań podejmowanych ostatnio przez Akademię w obszarze ochrony dziedzictwa kultury w obliczu szczególnych zagrożeń (zob. projekt EOG) oraz Konferencja Naukowa pt. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych

I KOMUNIKAT KONEFENCYJNY -> pobierz

W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższymi przedsięwzięciami proszę o kontakt z dr hab. Martą Szuniewicz-Stępień, prof. AMW (e-mai: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl kom. + 48 694 800 849)

Skip to content