Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych jest jednostką organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni powołaną do nauczania języków obcych.
Główny wysiłek SJO skupiony jest na nauczaniu języka angielskiego. Ponadto aktualnie prowadzone są również zajęcia z języka niemieckiego, języka rosyjskiego oraz języka francuskiego.
Nauczanie języka angielskiego realizowane jest w dwóch różnych systemach:

  • w systemie akademickim dla studentów AMW (jako jeden z przedmiotów studiów),
  • w systemie kursów stacjonarnych dla personelu Marynarki Wojennej.

Pozostałe języki obce nauczane są wyłącznie w systemie akademickim.

Programy nauczania dla studentów i słuchaczy wojskowych skonstruowane są w oparciu o normę NATO STANAG 6001. Zgodnie również z tą normą prowadzone są egzaminy resortowe na 3 poziomach zaawansowania.
Programy nauczania dla studentów cywilnych skonstruowane są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework for Languages), nauczanie języków obcych realizowane jest na poziomach B1, B2, C1.

Programy nauczania zarówno studentów wojskowych jak i cywilnych nachylone są specjalistycznie, co umożliwia studentom uzyskanie umiejętności językowych niezbędnych do studiowania i pracy.

W SJO aktualnie zatrudnionych jest 16 etatowych nauczycieli języka angielskiego. Wszyscy posiadają długoletni staż oraz bogate doświadczenie, szczególnie w zakresie nauczania języka angielskiego do celów specjalistycznych (English for Specific Purposes), zdobywane w AMW, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. Nasza kadra to profesjonalni wykładowcy, nieustannie doskonalą swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach metodycznych oraz konferencjach naukowych. To prawdziwi pasjonaci językowi, mentorzy oraz egzaminatorzy.

Metodyka nauczania stosowana w SJO ma charakter eklektyczny. Czerpie się z całego dorobku naukowy w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych bez bezkrytycznego ulegania chwilowym modom. Innymi słowy wykorzystywane są te rozwiązania metodyczne, które najlepiej służą osiąganiu celów nauczania w konkretnych warunkach. Dzięki takiemu podejściu oraz umiejętnościom nauczycieli SJO AMW od wielu lat jest uznawane za najlepszy ośrodek językowy w Siłach Zbrojnych.

Kontakty e-mailowe

Iwona Sekuła
i.sekula@amw.gdynia.pl
Monika Stefaniak
m.stefaniak@amw.gdynia.pl
Donata Galińska-Sitek
d.galinska@amw.gdynia.pl
Agnieszka Nowak
ag.nowak@amw.gdynia.pl
a.nowak@navy.edu.pl
Beata Pierzyńska
b.rogowska-pierzyńska@amw.gdynia.pl
Andrzej Lasota
a.lasota@amw.gdynia.pl
a.lasota@navy.edu.pl
Alicja Deutsch-Waniek
a.deutsch@amw.gdynia.pl
Daria Łęska-Osiak
d.osiak@amw.gdynia.pl
Krystyna Wittek
k.wittek@amw.gdynia.pl
Joanna Pasternak
j.pasternak@amw.gdynia.pl
Gabriela Adamowska
g.adamowska@amw.gdynia.pl
Anna Janik
a.janik@amw.gdynia.pl
Marta Bodnar
m.bodnar@amw.gdynia.pl
Michał Borczon
m.borczon@amw.gdynia.pl
Artur Chodoń
a.chodon@amw.gdynia.pl
Barbara Czapczyńska
b.czapczynska@amw.gdynia.pl
Piotr Dobrowolski
p.dobrowolski@amw.gdynia.pl
Anna Drzewińska
a.drzewinska@amw.gdynia.pl
Izabela Frolików
i.frolikow@amw.gdynia.pl
Agata Gadomska
a.gadomska@amw.gdynia.pl
Michał Golubiewski
m.golubiewski@amw.gdynia.pl
Violetta Herman-Karpała
w.herman@amw.gdynia.pl
Małgorzata Jańczyńska
m.janczynska@amw.gdynia.pl
Katarzyna Kamzelska
k.kamzelska@amw.gdynia.pl
Barbara Nowak
b.nowak@amw.gdynia.pl
Alicja Rembisz
a.rembisz@amw.gdynia.pl
Hanna Rolbiecka
h.rolbiecka@amw.gdynia.pl
Ewa Rogala
Urszula Serafin
u.serafin@amw.gdynia.pl
Małgorzata Sikora
m.sikora@amw.gdynia.pl
Martyna Słomka
m.słomka@amw.gdynia.pl
Jakub Solecki
j.solecki@amw.gdynia.pl
j.solecki@navy.edu.pl
Helena Śmigielska-Warsińska
h.smigielska@amw.gdynia.pl
Leonarda Szarek
l.szarek@amw.gdynia.pl
Joanna Trzeciak
j.trzeciak@amw.gdynia.pl
Katarzyna Winiarska
k.wimiarska@amw.gdynia.pl
Iwona Zapolska-Maciejowska
i.zapolska@amw.gdynia.pl
Magdalena Machelska
m.machelska@amw.gdynia.pl
Alina Dębska
a.debska@amw.gdynia.pl