Szanowni Państwo

Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP w XXI wieku, który już dziś uznawany jest za erę ludzkiego intelektu, wymaga ciągłego adaptowania się do dynamicznych zmian otoczenia, a wręcz podejścia pionierskiego, do którego to inni będą musieli się dostosować. Pozostawanie biernym lub reagowanie z opóźnieniem prowadzi do pogłębiania się dystansu względem potencjalnego przeciwnika. Tylko innowacyjność, kreatywność
i wykorzystywanie doświadczeń warunkują uzyskanie trwałej przewagi, a w konsekwencji zwiększenie szansy na zwycięstwo.

Transformacja to nie tylko zmiany ustrojowe, gospodarcze i społeczne zapoczątkowane
w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku, realizowane na poziomie państwa. To również konieczność weryfikacji sposobu zarządzania we wszystkich organizacjach i instytucjach, w tym Siłach Zbrojnych RP. Armia USA podąża drogą transformacji od kilku dekad, NATO od Szczytu
w Pradze (2002), a Siły Zbrojne RP od połowy pierwszej dekady XX wieku – w wymiarze sojuszniczym i narodowym. Jednym z narzędzi dobrze pojętej transformacji jest powszechny, narodowy System Wykorzystania Doświadczeń wprowadzony w Siłach Zbrojnych RP 1 stycznia 2012 roku, który zapewnia organizacyjne uczenie się z doświadczenia.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej ma zaszczyt
i przyjemność prowadzić dla Państwa kursy z zakresu Systemu Wykorzystania Doświadczeń. Bliska współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ – Organizatorem SWD – realizowana w obszarach standaryzacji operacyjnej, rozwoju koncepcji i eksperymentowania, a także zbierania
i wykorzystywania doświadczeń przyczynia się do utrzymywania możliwie wysokich standardów kształcenia opartych o bieżącą wiedzę. Mając na uwadze jakość, ale również Państwa satysfakcję, zajęcia prowadzone są w małych grupach, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, przez zróżnicowaną grupę nauczycieli i trenerów, których celem jest przystępne zaprezentowanie złożonych procesów zachodzących w SWD, ukierunkowanych na zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się.

Po godzinach przeznaczonych na szkolenie do Państwa dyspozycji oddajemy nowoczesną Bibliotekę Główną i Akademickie Centrum Sportowe. Istnieje również możliwość skorzystania
z Pracowni teleinformacyjnej wyposażonej między innymi w komputery pracujące w sieci Milnet-Z oraz Biblioteki i czytelni z wydawnictwami niejawnymi – pod warunkiem posiadania stosownych poświadczeń i zaświadczeń.

Oferta kursów z zakresu Systemu Wykorzystania Doświadczeń, kierowana do żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, składa się
z trzech kolejnych poziomów:

 1. System Wykorzystania Doświadczeń (kod kursu: 8105122);
 2. Analizy w Systemie Wykorzystania Doświadczeń (kod kursu: 8105123);
 3. Planowanie i realizacja analiz w ramach systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP (kod kursu: 8105131).

Życzę Państwu udanego i owocnego szkolenia oraz dalszej służby/pracy zgodnie z ideami zarządzania wiedzą, zarządzania zmianą
i organizacyjnego uczenia się, stanowiącymi fundament funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń.

 

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich

 • Program kursu (pobierz)
 • Plan kursu
 • Informacje organizacyjne
 • Materiały do pobrania
 • Program kursu (pobierz)
 • Plan kursu
 • Informacje organizacyjne
 • Materiały do pobrania