Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego

 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte już od ponad 9 lat.

Głównym celem działalności Koła jest szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na jego morski aspekt.

Misją Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w sferze bezpieczeństwa. Realizowane jest to poprzez zaangażowanie jego członków w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką tego obszaru.

Do działaności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego śmiało można zaliczyć:

organizację odbywających się już cyklicznie konferencji naukowych, wykładów otwartych z udziałem ekspertów, aktywny udział członków KNBM w konferencjach naukowych w całej Polsce, publikowaniu artykułów naukowych w punktowanych czasopismach i monografiach książkowych, organizację wyjazdów studyjnych, akcji społecznych i charytatywnych oraz udział w wydarzeniach sportowych.

Opiekun, Zarząd oraz członkowie Koła pragną budować markę rozpoznawalną przez studentów, nauczycieli akademickich jak i innych organizacji i ośrodków zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Aby w pełni poznać naszą działalność zapraszamy na naszą strone internetową oraz Facebooka:

http://www.knbm.amw.gdynia.pl/

https://www.facebook.com/KoloNaukoweBezpieczenstwaMorskiego/

Kontakt: knbm.wdiom@gmail.com