Historia

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich jest kontynuatorem 30 letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.


25 lutego 1975 r.
, ze struktury Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej wydzielono nieetatowy Instytut Dowódczo-Sztabowy. Jego Radzie Naukowej przewodniczył osobiście Komendant WSMW kontradmirał dr Witold GLIŃSKI. Konieczność powszechnego kształcenia kadry dowódczej w zakresie sztuki operacyjnej i dowodzenia spowodowała, że w cztery lata później z dotychczasowego Wydziału Dowódczego wydzielono Wydział Nawigacji i Uzbrojenia okrętowego, który zajmuje się kształceniem podchorążych, a w miejsce Instytutu powołano Wydział Dowódczo-Sztabowy. Rok akademicki 1979/80 był pierwszym rokiem jego działalności. Pierwszym Komendantem Wydziału został kmdr dr hab. Kryspin Lech, który pełnił tę funkcję do 1995 r.
 
Zgodnie z rozkazem organizacyjnym Wydział tworzyły:
• Katedra dowodzenia;
• Katedra sztuki operacyjnej i taktyki rodzajów sił Marynarki Wojennej;
• Zakład podstaw taktyczno – techniczno – ekonomicznych projektowania okrętów;
• Zakład operacyjno – taktycznego użycia sił i środków Marynarki Wojennej;
• Zakład tyłów;
• Dziekanat wydziału.
Po kolejnych zmianach organizacyjnych wydział przyjął na krótki okres czasu nazwę Wydział Zarządzania i Dowodzenia, a obecnie jego nazwa brzmi Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Kadrę dydaktyczno-naukową wydziału stanowi 49 osób, w tym 8 profesorów, 14 doktorów habilitowanych, 22 doktorów oraz 5 magistrów.