Kadra

kmdr dr hab. Pączek Bartłomiej, prof. AMW – Dziekan WDiOM


kmdr por. dr Sokołowski Wojciech   – Prodziekan ds. kształcenia, studenckich i doktorantów


dr hab. Fabisiak Jacek, prof AMW – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa


dr Usewicz Teresa – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego


prof. dr hab. Będźmirowski Jerzy


kadm. prof. dr hab. Szubrycht Tomasz


kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW


dr hab. Szuniewicz – Stępień Marta , prof. AMW


dr hab. Wardin Katarzyna , prof. AMW


dr Gąsior Małgorzata


dr Fitas Marcin


dr Lizakowski Piotr


dr Słowi Karol


dr Edyta Łońska – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa


prof. dr hab. Jarecki Czesław


prof. dr hab. Komorowski Antoni


dr hab. Michalak Jarosław, prof AMW


dr hab. Płonka Piotr, prof AMW


dr Daniiloudi – Zielińska Eleni


dr Łaski Mateusz


dr  Mrozowska Alicja


mgr Iwanina Ewa


kmdr por. dr Kostecki Tomasz – Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego


dr hab. Ostrokólski Andrzej, prof. AMW


dr Kowalski Stefan


dr Sulęta Ryszard


dr Bartkowska- Dąbrowska Martyna


kmdr por. dr Gawrysiak Krzysztof- Kierownik Katedry Operacji Morskich


kmdr por. dr Kołakowski Zbigniew – Kierownik Zakładu Działań Morskich


prof. dr hab. Makowski Andrzej


prof. dr hab. Rokiciński Krzysztof


prof. dr hab. Zieliński Mariusz


dr hab. Ligęza Krzysztof, prof. AMW


dr hab. Zarychta Stanisław, prof. AMW


kmdr por. dr Miętkiewicz Rafał


kmdr mgr inż. Podgórny Paweł


kmdr ppor mgr inż. Chyła Tomasz


kmdr por. dr inż. Kupiński Jerzy – Kierownik Zakładu Wsparcia 


prof. dr hab. Ficoń Krzysztof


dr hab. Bursztyński Andrzej, prof AMW


dr hab. Teska Jarosław, prof AMW


dr Drewek Wojciech


dr Anna Miler


dr Marian Morawski


dr Tyślewicz Radosław


kmdr por. dr inż. Zięcina Marcin


kmdr por. dr Sobczyński Tomasz – Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych


kmdr por. dr Stojałowski Adam


dr Żukowska Alicja


mgr Gazda Karol


ppor. mar. mgr Grzyb Łukasz


ppor. mgr inż. Szczepaniuk Kamil


dr hab. Kosiński Jerzy, prof AMW – Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa


dr hab. Krasnodębski Grzegorz  – z-ca dyrektora MCC ds. nauki


dr inż. Syta Jakub – z-ca dyrektora MCC ds. współpracy


kmdr por. mgr inż. Kata Piotr


kmdr mgr inż. Wajchert Jacek – Szef Centrum Doskonalenia Kursowego


kmdr ppor. mgr inż. Szymoniak Piotr


st. chor. mar. Capanda Andrzej