Zarządzanie logistyką

Szanowni Państwo,

na chwilę obecną zajęcia w semestrze letnim będą prowadzone w trybie zdalnym.

O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.


Terminy zjazdów w semestrze zimowym r.a. 2020/2021:
17 – 18.10.2020 r.
14 – 15.11.2020 r.
12 – 13.12.2020 r.
09 – 10.01.2021 r.
06 – 07.02.2021 r.

Rozkład zajęć na semestr zimowy r.a. 2020_2021

Terminy zjazdów w semestrze letnim r.a. 2020/2021:
27 – 28.02.2021 r.
13 – 14.03.2021 r.
10 – 11.04.2021 r.
29 – 30.05.2021 r.

Rozkład zajęć na semestr letni r.a. 2020_2021


NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ”

 

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI
Tel. 261 26 27 54

 

Sprawy administracyjne
mgr Marzena Pawłowska

XV. Edycja październik 2020 – czerwiec 2021 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2020 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2020 r.
– zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 25.09.2020 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:
– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
–  zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) dostarczone na adres e-mail:  ma.pawlowska@amw.gdynia.pl;
– klauzula RODO rekrutacja (pobierz)

Dokumenty należy składać do pokoju 109/9 lub przesłać pocztą.

Ramowy plan studiów

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy że Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Opłaty za studia podyplomowe:

1. Całość -3900 zł lub dwie raty po 1970 zł każda

Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.