Organizacja zajęć w semestrze letnim

Szanowni Studenci,

Zajęcia w semestrze letnim dla studentów  cywilnych studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczną się w formie zdalnej (do odwołania).

Dla studentów studiów wojskowych oraz kursów doskonalących zajęcia odbywać się będą w formie kontaktowej w Uczelni.

O formie zajęć na studiach podyplomowych decydować będą kierownicy poszczególnych kierunków.

Skip to content