Plan Posiedzeń

RADY DYSCYPLINY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

  1.    30 PAŹDZIERNIKA 2020
  2.   27 LISTOPADA 2020
  3.   18 GRUDNIA 2020
  4.   29 STYCZNIA 2021
  5.   26 LUTEGO 2021
  6.   26 MARCA 2021
  7.   30 KWIETNIA 2021
  8.   28 MAJA 2021
  9.   25 CZERWCA 2021
  10.  15 WRZEŚNIA 2021