Pomorskie Forum Bezpieczeństwa


ISSN: 2543-6392

   Ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
tel.: + 48 782 220 963
tel.: + 48 501 068 600
e-mail: pfb@amw.gdynia.pl


Czasopismo naukowe powstało z inicjatywy doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i jest przez nich redagowane.

Celem działalności Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa jest wymiana myśli, osiągnięć naukowych wraz z integrowaniem środowiska z obszaru wiedzy nauk społecznych nauk o bezpieczeństwie w kraju i za granicą. Zakres problemów badawczych podejmowanych w czasopiśmie obejmuje również nauki pokrewne o ile tematyka ich jest zbieżna z podstawową czasopisma.

Czasopismo podzielone jest na tematy/obszary/działy:

 1. Bezpieczeństwo morskie.
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne.
 3. Bezpieczeństwo socjalne.
 4. Bezpieczeństwo ludzkie Human security.
 5. Bezpieczeństwo energetyczne.
 6. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
 7. Bezpieczeństwo narodowe.
 8. Bezpieczeństwo wewnętrzne.
 9. Sprawozdania i recenzje.
 10. Komunikaty z badań.

W celach poprawności zapisów bibliometrycznych wprowadzamy następującą numerację dla czasopisma, obowiązującą od roku 2019: numer czasopisma w danym roku/ numer kolejny od początku wydawania/rok wydania np.: I(6)2019 oznacza numer pierwszy w roku 2019 i szósty od początku istnienia czasopisma.

Rok 2019 był w czasopiśmie Rokiem Morza i związanymi z tym obszarem instytucjami – Ligą Morską i Rzeczną oraz odbywającymi się wydarzeniami.


Publikacje w czasopismach naukowych – punktacja według wykazów MNiSW

Pozostałe artykuły 5 punktów

Pliki do pobrania:

 1. INFORMACJE DLA AUTORÓW
 2. Rada Naukowa
 3. Recenzenci
 4. Zasady etyczne PFB
 5. Statut PFB

Nr I(10)2021

PFB_nr_10

 

 Nr II(9)2020

Nr I (8)/ 2020

Nr II (7)/ 2019

Nr I (6)/ 2019

Nr V/2018

Nr IV/ 2018

Nr III/2017

Nr I i II 2016/2017