dr Dariusz Drzewiecki – postępowanie w toku

Wniosek
Autoreferat – język polski
Skład komisji
Harmonogram postępowania
Uchwała komisji habilitacyjnej Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 25.09.2017 r.

Odwołanie dr Dariusza DRZEWIECKIEGO od uchwały WDiOM AMW skierowane do CK: 31.10.2017 r.

  
  
 

dr Jerzy Stańczyk – postępowanie zakończone

 

dr Kazimierz KRAJ – postępowanie zakończone

dr Stanisław RYSZ – postępowanie zakończone

dr Marcin LIBERACKI – postępowanie zakończone

dr Jarosław TRUCHAN – postępowanie zakończone

Skip to content