LOGA

PROJEKT REGIO

Projekt: Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego

Założenia Projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni poprzez realizację kompleksowego programu rzecz rozwoju województwa

pomorskiego zakładającego podniesienie jakości usług edukacyjnych, wzrost kompetencji i kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności 304 studentów w okresie 01.07.2019- 30.06.2023.

Zadania w ramach Projektu:

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1 – Moduł 1 – Nowa specjalność: Cyberbezpieczeństwo na kierunku Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie opracowanie programu kształcenia

– Opracowanie programu kształcenia

Zadanie 2 – Moduł 1 – Nowa specjalność: Cyberbezpieczeństwo na kierunku Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie – realizacja programu kształcenia

Realizacja kierunku studiów dla 40 studentów, tj.

– 2 edycje studiów po 2 grupy x 10os. = 40os.

Zadanie 3 – Moduł 1 – Nowy kierunek: Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce opracowanie programu kształcenia

– Opracowanie programu kształcenia

Zadanie 4 – Moduł 1 – Nowy kierunek: Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce – realizacja programu kształcenia

Realizacja kierunku studiów dla 20 studentów, tj.

– 1 edycja studiów po 2 grupy x 10os. = 20os.

Zadanie 5 – Moduł 1 –  Nowy kierunek: Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce – realizacja staży

– 1 edycja studiów po 2 grupy x 10os. = 20os.

– 3 m-ce x 160h (5pkt. ECTS)=480h (jedne na semestr)

Zadanie 6 – Moduł 1 –  Symulator „Wirtualna rzeczywistość”

– Zakup sprzętu

Zadanie 7 – Moduł 2 – MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH studenci Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie – I edycja

– 1 edycja x 2gr. x 12os. = 24os.

 1. a) Bilans kompetencji
 2. b) Konwersatorium z j.ang.- 49h
 3. c) Warsztaty z autoprezentacji i komunikacji interpers. – 25h
 4. d) Warsztaty z komunikacji w syt. kryzys.25h

Zadanie 8 – Moduł 2- MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH studenci Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie – I edycja

– 1 edycja x 2gr. x 12os. = 24os. (ci sami, co w zad. 7)

 1. a) Warsztaty kreowanie polityki bezpiecz. informac. firmy – 30h
 2. b) Warsztaty z szacowania ryzyka oraz poziomu zagrożeń na potrzeby doboru środków

ochrony fizycz. – 30h

 1. c) Warsztaty z bezpiecz. danych w otwartych źródłach inform.- 30h

Zadanie 9 – Moduł 2 – MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH studenci Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie – I edycja

– 1 edycja x 2gr. x 12os. = 24os. (ci sami, co w zad. 7 i 8)

 1. a) Warsztaty audytora wew. bezpiecz. informac. – 35h
 2. b) Warsztaty Ochrona Zasobów Informac. w Obszarze Cyberprzestrzeni – 96h
 3. c) Warsztaty Specjalisty ds. Ochrony Info. Niejawnych – 30h
 4. d) Szkolenie NASK w zakresie cyberbezpiecz. – 40h
 5. e) Szkolenie Społ. informac. szanse, wyzwania, zagrożenia – 40h

Zadanie 10 – Moduł 2 – MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI Wyjazd studyjny – studenci Systemy Informatyczne w Bezpieczeństwie – I edycja

– 1 edycja x 2gr. x 12os. = 24os. (ci sami, co w zad. 7, 8, 9)

 1. a) Wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – warsztaty: 5dni x 8h

Zadanie 11 – Moduł 2 – MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH studenci Bezpieczeństwo wewnętrzne

– 4 edycje x 2gr. x 15os. = 120os.

 1. a) Bilans kompetencji
 2. b) Konwersatorium z j. angielskiego – 30h
 3. c) Warsztaty z autoprezentacji i komunikacji – 25h
 4. d) Warsztaty z komunikacji w sytuacjach kryzysowych – 25h

Zadanie 12 – Moduł 2 – MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH studenci Bezpieczeństwo wewnętrzne

– 4 edycje x 2gr. x 15os. = 120os. (ci sami, co w zadaniu nr 11)

 1. a) Warsztaty zabezpieczenia danych cyfrowych – dodatek specjalny – 20h
 2. b) Warsztaty z analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 25h
 3. c) Warsztaty z analizy dokumentacji procesowej – dodatek specjalny – 25h

Zadanie 13 – Moduł 2 – MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH studenci Bezpieczeństwo wewnętrzne

– 4 edycje x 2gr. x 15os. = 120os. (ci sami, co w zadaniu nr 11 i 12)

 1. a) Warsztaty zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem – 50h
 2. b) Warsztaty z zakresu praktycznego wykorzystania technik kryminalistycznych – 50h
 3. c) Warsztaty Specjalisty SOIN – umowa zlecenie – 30h

Zadanie 14 – Moduł 2- MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI Wyjazd studyjny – studenci Bezpieczeństwo wewnętrzne

– 4 edycje x 2gr. x 15os. = 120os. (ci sami, co w zadaniu nr 11, 12 i 13)

 1. a) Wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – warsztaty: 5dni x 8h

Zadanie 15 – Moduł 3 – MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH – studenci Bezpieczeństwo wewnętrzne

– 4 edycje x 25os. = 100os.

– staż 120h

 Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Zespół Projektowy
:

Kierownik Projektu: dr Martyna Bartkowska – Dąbrowska, m.bartkowska@amw.gdynia.pl ( Biuro Projektu: Gabinet 310/9)

Koordynator modułu Podnoszenia kompetencji dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: dr Mateusz Łaski, m.laski@amw.gdynia.pl

Koordynator kierunku studiów: Bezpieczeństwo w transporcie spedycji i logistyce, mgr inż. Ewa Ianina, e.iwanina@amw.gdynia.pl

Koordynator staży na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:  dr Karol Słowi, k.slowi@amw.gdynia.pl

REGULAMIN PROJEKTU

Harmonogram podnoszenia kompetencji dla studentów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
listopad
grudzień

Rozkład zajęć dla kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Rozkład zajęć dla kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce