Przedmioty ogólnouczelniane – aktualizacja

Drodzy Studenci,

Prosimy o zapoznanie się z listą zapisów na przedmioty ogólnouczelniane. Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Rektora-Komendanta AMW nr 4/2023, w wyjątkowych przypadkach do dnia 15-02-2023 przysługuje możliwość zmiany przedmiotu. Podanie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia i Studenckich należy złożyć w dziekanacie.

Pobierz listę. (aktualizacja 25.01.2023)

 

 

na zdjęciu widoczne jest logo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 

uczelnia liderów 2021

 

Skip to content