Przydział studentów do przedmiotów ogólnouczelnianych

Przydział studentów do przedmiotów ogólnouczelnianych (pobierz)

Studenci mają prawo składać podanie do Prorektora ds. studenckich o przeniesienie na inny przedmiot (pod warunkiem, że będą wolne miejsca)  nie później niż do dnia 15 października 2022 r.

Podanie należy składać do dziekanatu.

na zdjęciu widoczne jest logo Akademii Marynarki Wojennej w Gdynina zdjęciu widoczne jest logo uczelni liderów 2021

Skip to content