1. kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW  – przewodniczący rady
 2. prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
 3. prof. dr hab. ZIELIŃSKI Mariusz
 4. dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI, prof. AMW
 5. kmdr por. dr hab. Jacek FABISIAK  prof. AMW
 6. dr hab. Jerzy KOSIŃSKI, prof. AMW
 7. dr hab. Krzysztof LIGĘZA, prof. AMW
 8. kmdr por. dr hab. Jarosław MICHALAK, prof. AMW
 9. dr hab. Katarzyna WARDIN, prof. AMW
 10. dr Piotr LIZAKOWSKI
 11. dr Edyta ŁOŃSKA
 12. kmdr por. dr Rafał MIĘTKIEWICZ
 13. dr Alicja MROZOWSKA
 14. dr Teresa USEWICZ
 15. dr Alicja ŻUKOWSKA

RADY DYSCYPLINY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

 1. 30 PAŹDZIERNIKA 2020
 2. 27 LISTOPADA 2020
 3. 18 GRUDNIA 2020
 4. 29 STYCZNIA 2021
 5. 26 LUTEGO 2021
 6. 26 MARCA 2021
 7. 30 KWIETNIA 2021
 8. 28 MAJA 2021
 9. 25 CZERWCA 2021
 10. 15 WRZEŚNIA 2021