Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Zasadniczym celem Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego, będącego publikacją cykliczną, jest stworzenie dla szerokiego, interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego, zarówno środowiska naukowego jak również przedstawicieli podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską, możliwości wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych związanych z problematyką bezpieczeństwa morskiego.
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego jest ponadto próbą zwiększenia zainteresowania szerokiego grona decydentów oraz opinii publicznej poruszanymi zagadnieniami jak również swoistą promocją „Polski Morskiej”.
Podstawową formą wydawniczą Rocznika jest jego publikacja na stronie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w formie plików PDF. Począwszy od roku 2012, Rocznik publikowany jest w Internecie w cyklu kwartalnym. W klasycznej, drukowanej formie Rocznik ukazuje się raz do roku, jako zbiór wszystkich artykułów wydanych w poszczególnych kwartałach.

Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego wymaga od autorów złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.

Złożone w Redakcji Rocznika artykuły są poddawane ocenie formalnej przez redaktorów tematycznych, kwalifikowane do recenzji merytorycznej, a następnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Poniżej znajdziecie Państwo wytyczne redakcyjne dla Autorów zainteresowanych publikacją w Roczniku Bezpieczeństwa Morskiego oraz szczegółowe warunki przyjęcia i recenzowania artykułów.

Rok 2007

 1. RBM_2007_cz_1
 2. RBM_2007_cz_2

Rok 2008

 1. RBM_2008_cz_1
 2. RBM_2008_cz_2

Rok 2009

 1. RBM_2009_cz_1
 2. RBM_2009_cz_2

Rok 2010

 1. RBM_2010_cz_1
 2. RBM_2010_cz_2
 3. RBM_2010_cz_3
 4. RBM_2010_cz_4

Rok 2011

 1. RBM_2011

Rok 2012

 1. RBM_2012_I
 2. RBM_2012_II
 3. RBM_2012_III
 4. RBM_2012_IV

Rok 2013

 1. RBM_2013_cz_I
 2. RBM_2013_cz_II
 3. RBM_2013_cz_III
 4. RBM_2013_cz_IV

Rok 2014

 1. RBM_2014_cz_I
 2. RBM_2014_cz_II
 3. RBM_2014_cz_III
 4. RBM_2014_cz_IV

Rok 2015

 1. RBM_2015_cz_I
 2. RBM_2015_cz_II
 3. RBM_2015_cz_III
 4. RBM_2015_cz_IV

Rok 2016

 1. RBM_2016_cz_I
 2. RBM_2016_cz_II
 3. RBM_2016_cz_III
 4. RBM_2016_cz_IV

Rok 2017

 1. RBM_2017

Rok 2018

 1. RBM_2018

Numery specjalne

Numery specjalne Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego – monografie naukowe (rozprawy habilitacyjne):

 1. Przestępczość Teleinformatyczna 2020
 2. Krasnodębski G. – Modelowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa
 3. Ligęza K. – Siły morskie w operacjach reagowania kryzysowego
 4. Teska J. – Ekonomiczne implikacje bezpieczeństwa
 5. Bursztyński A. – Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach prowadzonych na akwenach litoralnych