Student - seminaria / konsultacje

28 października 2021

Spotkanie z dyplomantami (seminarium) kmdr. por. dr. Rafała MIĘTKIEWICZA odbędzie się w dniu 03.11.2021 o godz. 13.00 w sali 209/9. Obowiązuje znajomość metodyki pisania prac dyplomowych (materiały na stronie WDiOM). Kontakt: r.mietkiewicz@amw.gdynia.pl


22 października 2021

Spotkanie z Dyplomantami dr Alicji  Mrozowskiej odbędzie się w dniu 08.11.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w p. 218B/9 w przypadku nieobecności proszę o kontakt drogą e-mial: a.mrozowska@amw.gdynia.pl