Skład Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

  1. kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW  – przewodniczący rady
  2. prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
  3. prof. dr hab. ZIELIŃSKI Mariusz
  4. dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI, prof. AMW
  5. kmdr por. dr hab. Jacek FABISIAK  prof. AMW
  6. dr hab. Jerzy KOSIŃSKI, prof. AMW
  7. dr hab. Krzysztof LIGĘZA, prof. AMW
  8. kmdr por. dr hab. Jarosław MICHALAK, prof. AMW
  9. dr hab. Katarzyna WARDIN, prof. AMW
  10. dr Piotr LIZAKOWSKI
  11. dr Edyta ŁOŃSKA
  12. kmdr por. dr Rafał MIĘTKIEWICZ
  13. dr Alicja MROZOWSKA
  14. dr Teresa USEWICZ
  15. dr Alicja ŻUKOWSKA