Uwaga!

Poniższe informacje mają charakter archiwalny i dotyczą Doktoratów realizowanych przed utworzeniem Szkoły Doktorskiej i zmianą Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Najnowsze informacje dostępne są na stronie
FEDERACJI AKADEMII WOJSKOWYCH (przejdź na stronę).

  • Studia stacjonarne (pobierz)
  • Studia niestacjonarne (pobierz)

Do 15 października 2018 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł. Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019  może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim;
  • uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów;
  • uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2018 r.

  • W przypadku: uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię.

Szczegółowe informacje o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

https://www.granty-na-badania.com/2018/06/mnisw-stypendia-ministra-za-wybitne.html#.W9lX49VKi70

Godziny pracy biura (pomieszczenie 109/9):
Poniedziałek 08.00 – 14.00
Wtorek nieczynne
Środa 08.00 – 14.00
Czwartek 08.00 – 12.00
Piątek 08.00 – 12.00
W czasie zjazdów w soboty w godz. 08.00 – 12.00.

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Andrzej Makowski
e-mail: a.makowski@amw.gdynia.pl

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68

Skip to content