DO SESJI POZOSTAŁO

Dni
Godzin
Minut
Sekund
TRWA SESJA EGZAMINACYJNA, POWODZENIA 🙂

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – Studia stacjonarne I i II stopnia (pobierz)   (aktualizacja na dzień 12.04.2022 r.)

Bezpieczeństwo Narodowe – Studia stacjonarne I i II stopnia  (pobierz)  (aktualizacja na dzień 12.04.2022 r.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Studia stacjonarne I i II stopnia  (pobierz) (aktualizacja na dzień 12.04.2022 r.)

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce – Studia stacjonarne I stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 12.04.2022 r.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Studia niestacjonarne I i II stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 23.02.2022 r.)

Bezpieczeństwo Narodowe – Studia niestacjonarne II stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 23.02.2022 r.)

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

MiesiącDaty zajęć
Semestr zimowy
Październik9 – 10
16 – 17
23 – 24
Listopad6 – 7
20 – 21
Grudzień4 – 5
18 – 19
Styczeń8 – 9
15 – 16
29 – 30

Sesja egzaminacyjna podstawowa :   31 styczeń –  13 luty 2022 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa :  14 luty  – 15 marzec 2022 r.

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim  2021/22

MiesiącDaty zajęć
Luty19 – 20
Marzec 5– 6
19 – 20
Kwiecień2 – 3
9 – 10
23 – 24
Maj7 – 8
21 – 22
28 – 29
Czerwiec11 – 12

Sesja egzaminacyjna podstawowa: 18 – 30 czerwiec 2022 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01 – 15 lipiec 2022 r. (ostatnie roczniki)

06 wrzesień – 15 październik 2022 r.

Plany konsultacji w semestrze letnim r.a. 2021/2022

Katedra Bezpieczeństwa (pobierz)
Katedra Operacji Morskich (pobierz)
Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa (pobierz)

Procedura rozliczania kart obiegowych (pobierz)
Wzór wniosku o odpis dyplomu w obcym języku (pobierz)
 
Załączniki do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
Załącznik 1. Okładka (pobierz)
Załącznik 2. Strona tytułowa (pobierz)
Załącznik 3. Oświadczenie (pobierz)
Załącznik 4. Metryka pracy (pobierz)
Załącznik 5. Zalecenia pisania pracy dyplomowej (pobierz)
Załącznik 6. Recenzja/Opinia pracy dyplomowej licencjackiej (pobierz)
Załącznik 7. Recenzja/Opinia pracy dyplomowej magisterskiej (pobierz)

Załącznik 8. Zarządzenie Rektora – Komendanta AMW w sprawie funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Marynarki Wojennej (pobierz)
Załącznik 9. Adnotacje o korzystaniu z pracy dyplomowej (pobierz)

Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Płatne praktyki

 • praca w obiekcie uznanym przez International Well Being Institute (IWBI) z USA za najbezpieczniejszy obiekt na świecie;
 • poznawanie pracy jednego z najnowszych systemów ochrony budynków;
 • możliwość poznania i pracy z urządzeniami kontroli osobistej zapewnianiającymi odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa tożsamymi jak w transporcie lotniczym;
 • doskonalenie umiejętności analizy sytuacji i reagowania na występujące zagrożenia;
 • doskonalenie umiejętności szybkiego podejmowania trafnych /pragmatycznych, racjonalnych/ decyzji;
 • doskonalenie umiejętności negocjacyjnych;
 • praca pod presją;
 • perspektywa pracy na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych jako tzw. „cień”;
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych przez byłych funkcjonariuszy np.: ABW, Służby Ochrony Państwa /Biura Ochrony Rządu/, Pododdziałów Antyterrorystycznych;
 • doskonalenie efektywnego wykorzystywania czasu;
 • doskonalenie komunikatywności w językach obcych;
 • doskonalenie wiedzy kierunkowej.
 • ULOTKA INFORMACYJNA

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprasza studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte do odbycia praktyk studenckich umożliwiających zdobycie doświadczenia w zakresie koordynacji projektów i prowadzenia działalności analitycznej. Praktyki odbywają się w biurze WIIS w Warszawie i trwają minimum 4 tygodnie, w wymiarze przynajmniej 20 godzin tygodniowo. Harmonogram praktyk ustalany jest indywidualnie z kandydatami. Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy.

Opiekun praktyk
dr Anna MILER
pokój nr 313/9
tel.: 261 26-29-47
e-mail: a.miler@amw.gdynia.pl; milera@wp.pl;

Do pobrania:
1. Regulamin praktyk
2. Skierowanie dla studenta
3. Umowa o Praktykę
4. Zaświadczenie dotyczące odbycia praktyk
5. Wykaz podpisanych porozumień ws. organizacji praktyk