DO SESJI POZOSTAŁO

Dni
Godzin
Minut
Sekund

 

Drodzy Studenci,

Prosimy o zapoznanie się z listami zapisów na przedmioty ogólnouczelniane. Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Rektora-Komendanta AMW nr 4/2023, w wyjątkowych przypadkach do dnia 15-02-2023 przysługuje możliwość   zmiany przedmiotu. Podanie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia i Studenckich należy złożyć w dziekanacie. Pobierz listę.

Drodzy Studenci 1 semestrów,

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych na 2 semestr r.ak. 22/23->  LINK

SEMESTR LETNI- AKTUALIZACJA 14/02/2023r.

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – Studia stacjonarne I i II stopnia (pobierz)   (aktualizacja na dzień 27.02.2023 r.)

Bezpieczeństwo Narodowe – Studia stacjonarne I i II stopnia  (pobierz)  (aktualizacja na dzień 27.02.2023 r.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Studia stacjonarne I i II stopnia  (pobierz)  (aktualizacja na dzień 27.02.2023 r.)

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce – Studia stacjonarne I stopnia (pobierz)  (aktualizacja na dzień 27.02.2023 r.)

Studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Studia niestacjonarne I i II stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 14.02.2023 r.)

Bezpieczeństwo Narodowe – Studia niestacjonarne II stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 14.02.2023 r.)

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – Studia niestacjonarne I stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 14.02.2023 r.)

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – Studia stacjonarne I i II stopnia (pobierz)   (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Bezpieczeństwo Narodowe – Studia stacjonarne I i II stopnia  (pobierz)  (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Studia stacjonarne I i II stopnia  (pobierz) (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce – Studia stacjonarne I stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Studia niestacjonarne I i II stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Bezpieczeństwo Narodowe – Studia niestacjonarne II stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – Studia niestacjonarne I stopnia (pobierz) (aktualizacja na dzień 25.10.2022 r.)

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

                                 

Plany konsultacji w semestrze letnim r.a. 2022/2023

Katedra Bezpieczeństwa (pobierz)
Katedra Operacji Morskich (pobierz)
Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa (pobierz)