Praktyki

 

Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Płatne praktyki

 • praca w obiekcie uznanym przez International Well Being Institute (IWBI) z USA za najbezpieczniejszy obiekt na świecie;
 • poznawanie pracy jednego z najnowszych systemów ochrony budynków;
 • możliwość poznania i pracy z urządzeniami kontroli osobistej zapewnianiającymi odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa tożsamymi jak w transporcie lotniczym;
 • doskonalenie umiejętności analizy sytuacji i reagowania na występujące zagrożenia;
 • doskonalenie umiejętności szybkiego podejmowania trafnych /pragmatycznych, racjonalnych/ decyzji;
 • doskonalenie umiejętności negocjacyjnych;
 • praca pod presją;
 • perspektywa pracy na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych jako tzw. „cień”;
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych przez byłych funkcjonariuszy np.: ABW, Służby Ochrony Państwa /Biura Ochrony Rządu/, Pododdziałów Antyterrorystycznych;
 • doskonalenie efektywnego wykorzystywania czasu;
 • doskonalenie komunikatywności w językach obcych;
 • doskonalenie wiedzy kierunkowej.

 

ULOTKA INFORMACYJNA

 

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprasza studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte do odbycia praktyk studenckich umożliwiających zdobycie doświadczenia w zakresie koordynacji projektów i prowadzenia działalności analitycznej. Praktyki odbywają się w biurze WIIS w Warszawie i trwają minimum 4 tygodnie, w wymiarze przynajmniej 20 godzin tygodniowo. Harmonogram praktyk ustalany jest indywidualnie z kandydatami. Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy.

Więcej informacji <tu>


Opiekun praktyk
dr Anna MILER
pokój nr 313/9
tel.: 261 26-29-47
e-mail: a.miler@amw.gdynia.pl
milera@wp.pl;


Do pobrania:
1.  Regulamin praktyk
2Skierowanie dla studenta
3.  Umowa o Praktykę
4. Zaświadczenie dotyczące odbycia praktyk
5.Wykaz podpisanych porozumień ws. organizacji praktyk