Praktyki

Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych zaprasza studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte do odbycia praktyk studenckich umożliwiających zdobycie doświadczenia w zakresie koordynacji projektów i prowadzenia działalności analitycznej. Praktyki odbywają się w biurze WIIS w Warszawie i trwają minimum 4 tygodnie, w wymiarze przynajmniej 20 godzin tygodniowo. Harmonogram praktyk ustalany jest indywidualnie z kandydatami. Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy.

Więcej informacji <tu>


Opiekun praktyk
dr Anna MILER
pokój nr 313/9
tel.: 261 26-29-47
e-mail: a.miler@amw.gdynia.pl
milera@wp.pl;


Do pobrania:
1.  Regulamin praktyk
2Skierowanie dla studenta
3.  Umowa o Praktykę
4. Zaświadczenie dotyczące odbycia praktyk
5. Wykaz przykładowych instytucji w których można zrealizować praktyki studenckie
6. Wykaz podpisanych porozumień ws. organizacji praktyk