Studia Wojskowe

 

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Specjalność

Cyberbezpieczeństwo

 

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są w specjalności Cyberbezpieczeństwo.
Są to jedyne takie studia w Polsce o profilu wojskowym. Wykładowcami są uznani specjaliści z dziedziny systemów informacyjnych, posiadający bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe. Kierunek ten wybiega ku przyszłości przygotowując studentów do pracy w zakresie zbioru i przetwarzania informacji, a także pracy analitycznej.
Co należy podkreślić, po ukończeniu studiów wojskowych – kandydat na żołnierza zawodowego jest promowany na pierwszy stopień oficerski oraz otrzymuje gwarancję zatrudnienia. W trakcie studiów, program kształcenia obejmuje studia I i II stopnia, trwające  10 semestrów.
W czasie trwania studiów wojskowych Akademia zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie oraz wyżywienie. Studenci otrzymują uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia wojskowego oraz roku studiów. Na pierwszym roku studiów wynosi ono od 1120zł do 1440zł, na piątym od 1760zł do 2560zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej:

REKRUTACJA