System Wykorzystania Doświadczeń

 


 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

pragnę zaprosić Państwa na kursy z zakresu Systemu wykorzystania doświadczeń, które będziemy realizować w 2021 r.:

 1. System wykorzystania doświadczeń (8105122 – 1 tydzień): 10-14.05.2021, 14-18.06.2021 i 13-17.09.2021;
 2. Analizy w Systemie wykorzystania doświadczeń (8105123 – 1 tydzień): 12-16.04.2021 i 17-21.05.2021;
 3. Planowanie i realizacja analiz w ramach systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP (8105131 – 2 tygodnie): 07-18.06.2021.

Jednocześnie informuję, że plan kursów na 2022 r. przedstawia się następująco:

 1. System Wykorzystania Doświadczeń (8105122 – 1 tydzień): 04-08.04.2022, 09-13.05.2022, 12-16.09.2022, 03-07.10.2022 i 10-14.10.2022;
 2. Analizy w Systemie Wykorzystania Doświadczeń (8105123 – 1 tydzień): 11-15.04.2022, 06-10.06.2022 i 24-28.10.2022;
 3. Planowanie i realizacja analiz w ramach systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP (8105131 – 2 tygodnie): 19-30.09.2022 i 14-25.11.2022.

Dodatkowo nadmieniam, iż wyższe niż planowane potrzeby szkoleniowe mogą skutkować uruchomieniem dla Państwa terminów dodatkowych.

Z wyrazami szacunku,

Kierownik kursów SWD

kmdr por. dr  Krzysztof GAWRYSIAK

 

INFORMACJE DLA ZAKWALIFIKOWANYCH NA KURSY

SYSTEM WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

 • Program kursu (pobierz)
 • Plany  kursów: 10-14.05.2021 (pobierz); 14-18.06.2021 (pobierz); 13-17.09.2021 (pobierz); 04-08.10.2021 (pobierz); 18-22.10.2021 (pobierz)
 • Informacje organizacyjne przesyłane są mailem w sieci Milnet-Z na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu 
 • Kurs e-learning Wstęp do SWD

Przed rozpoczęciem kursu System Wykorzystania Doświadczeń należy ukończyć kurs e-learning Wstęp do Systemu Wykorzystania Doświadczeń. Jest on dostępny na Platformie e-learning Resortu Obrony Narodowej (www.elearning.wp.mil.pl) poprzez komputery pracujące w sieci World Wide Web a nie w sieci intranet Milnet-Z.

Sposoby dostępu:

-Z wykorzystaniem nawigacji Platformy e-lerning Resortu Obrony Narodowej: Kursy/Kursy otwarte/Szkolenia specjalistyczne/CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH/WSTĘP DO SWD.

-Bezpośrednio z przeglądarki internetowej: https://elearning.wp.mil.pl/login/index.php 

 • Materiały do pobrania:
  • System Wykorzystania Doświadczeń – dowództwa JW. i szkoły podoficerskie (pobierz)
  • Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się (pobierz)
  • Proces wykorzystania doświadczeń (pobierz)
  • Rola Dowódcy w SWD (pobierz)
  • Rola i zadania specjalisty SWD (pobierz)
  • Kwalifikacja obserwacji (pobierz)
  • Analiza obserwacji (pobierz)
  • Lessons Learned w NATO (pobierz)
  • System wykorzystania doświadczeń w ćwiczeniach (pobierz)
  • Omówienie po wykonaniu działania (After Action Review) (pobierz)
 • Przydatna literatura:
  • Dokumenty narodowe (dostępne w e-bibliotece CDiS SZ w sieci Milnet-Z):
  1. Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
  2. Instrukcja użytkownika Modułu SWD Systemu Informatycznego Wsparcia Centrum Doktryn i Szkolenia SZ Wersja 1.1, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2018.
  3. Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia (Szkol. 885/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
  4. Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz, 2016.
  5. Omówienie po wykonaniu działania (After Action Review – AAR), (Szkol. 949/2018), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2018.
  6. Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z dowództwami, sztabami
   i wojskami w Siłach Zbrojnych RP
   DD/7.1.1 (A), 839/2010, MON, SG WP, Warszawa 2010.
  • Dokumenty sojusznicze (dostępne na stronie JALLC w sieci Internet):
  1. Joint Analysis Handbook 4th Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre Monsanto, Lisbon, Portugal, February 2016.
  2. Establishing a Lessons Learned Program: Observations, Insights and Lessons, Center for Army Lessons Learned, Fort Leavenworth 2011.
  • Monografia (dostępna w bibliotekach i księgarniach w wersji wydrukowanej i elektronicznej)
   Gawrysiak K., Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2020.

ANALIZY W SYSTEMIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

 • Program kursu (pobierz)
 • Plany  kursów: 17-21.05.2021 (pobierz); 15-19.11.2021 (pobierz)
 • Informacje organizacyjne przesyłane są mailem w sieci Milnet-Z na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
 • Materiały do pobrania:

PLANOWANIE I REALIZACJA ANALIZ W RAMACH SYSTEMÓW FUNKCJONALNYCH SIŁ ZBROJNYCH RP

 • Program kursu (pobierz)
 • Plany  kursów
 • Informacje organizacyjne przesyłane są mailem w sieci Milnet-Z na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
 • Materiały do pobrania

DANE KONTAKTOWE