Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy  (POWR.03.01.00-00-N024/16-00),

Projekt pt.” Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy” realizowany jest we współpracy 3 pomorskich uczelni: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej.

Celem głównym projektu jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na pomorskim rynku pracy w branży technologii kosmicznych do września 2018 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie międzyuczelnianego i międzywydziałowego kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne(TKiS) II stopnia studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu województwa pomorskiego oraz włączenie pracodawców w tworzenie i realizację nowych elementów dydaktyki – poprowadzenie zajęć warsztatowych, mentoring projektów grupowych oraz prac dyplomowych studentów.

Uruchomiony na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej i Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni kierunek TKiS dostosowany jest do potrzeb rynku pracy, przy udziale pracodawców zrzeszonych w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie oraz dzięki współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), mającą siedzibę w Gdańsku oraz specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W ramach kierunku TKiS uruchomione zostały 4 specjalności:

– Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej,

– Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej,

– Morskie systemy satelitarne i kosmiczne,

– Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne będzie posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe, pożądane aktualnie na rynku pracy. 

Okres realizacji projektu: 2016-10-01 do: 2018-09-30

Ogólna wartość projektu: 1 973 352,00 zł

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akademii Marynarki Wojennej