Student - terminy egzaminów i zaliczeń

28 września 2020

Egzamin z przedmiotu Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego dla studentów stacjonarnych odbędzie się 2.10.2020 o godz. 9.00 przez platformę eduPortal. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń.


28 września 2020

Terminy egzaminów u  dr hab. Andrzeja Ostrokólskiego z przedmiotów Teoria Bezpieczeństwa oraz Polityka Bezpieczeństwa

 


17 września 2020

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu „Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego” u dr Eleni Daniiloudi-Zielińskiej odbędzie się 30.09 o godz. 9.00 przez eduPortal. Zaliczenie zaległych projektów obędzie się tym samym dniu o godz. 9.30.

 Seminarzyści dr Eleni Daniiloudi-Zielińskiej są proszeni o kontakt mailowy z promotorem na adres e.daniiloudi@amw.gdynia.pl


18 sierpnia 2020

Egzamin poprawkowy dla grupy 191 BN z przedmiotu Integracja europejska odbędzie się w dniu 9.9.2020 o godz. 09.00.

Zasady przeprowadzenia egzaminu – na platformie EduPortal jak egzamin zasadniczy.

 

Egzamin poprawkowy dla grupy 195 MBN z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 9.9.2020 o godz. 12.00.

Zasady przeprowadzenia egzaminu – na platformie EduPortal jak egzamin zasadniczy.


14 maja 2020

Egzamin z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa (grupa 195 MBN) odbędzie się 16 czerwca godz. 9.00.