Wybór specjalności

Od dnia 16.05.2022 r. godz. 8:00  w Wirtualnej Uczelni ruszą zapisy na specjalności – dotyczy to studentów IV semestru studiów I stopnia oraz II semestru studiów II stopnia. Wybór specjalności będzie możliwy do dnia 27.05.2022 r. do godziny 23:59.

Wybór promotorów

Dotyczy to studentów IV semestru studiów I stopnia oraz II semestru studiów II stopnia oraz studentów studiów wojskowych VI semestru studiów I stopnia i I semestru studiów II stopnia

Wybór promotorów odbędzie się w dwóch etapach:

– etap 1 – konkursowy – od dnia 25.04.2022 r. do dnia 15.05.2022 r.

– etap 2 –zapisu poprzez Wirtualną Uczelnię – od dnia 17.05.2022 r. 8:00  do dnia 27.05.2022 r. 23:59

 Wyniki wyboru specjalności zostaną ogłoszone 1.06.2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Decyzji Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich nr 2/Org/2022 z dnia 19.04.2022r. (pobierz)

Skip to content