Wyniki rekrutacji na r.ak. 2021/22

Szanowni Kandydaci!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wynikami rekrutacji na rok akademicki 2021/22
systemie elektronicznej rekrutacji AMW.

Kandydaci spełniający wymagania rekrutacyjne otrzymali status „PRZYJĘTY”.

Gratulujemy przyjęcia w poczet studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

Do 10 września br. na adres Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl prosimy o potwierdzenie otrzymania maila oraz przesłanie wypełnionej „Deklaracji wpisu na listę studentów roku akademickiego 2021/2022” (otrzymanej w mailu na podaną przez siebie skrzynkę) lub rezygnacji z miejsca na liście studentów.

Prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej na bieżąco.

Wszelkie pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową
rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl,
oraz telefonicznie, pod numer
261 262 923
Dyżury inf. w dni robocze:
1.06-27.09.2021 r.
godz. 09.00 – 15.00
https://wdiom.amw.gdynia.pl/
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
81-127 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/
NIP 586-01-04-693
REGON 190064136

Skip to content