Wyniki wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych

Listy studentów przydzielonych na przedmioty ogólnouczelniane 

Studenci mają prawo składać podanie o przeniesienie na inny przedmiot (pod warunkiem, że będą wolne miejsca) nie później niż do dnia 14 lutego 2022 r.

Skip to content