XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”

KOMUNIKAT NR 2

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

oraz

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego

Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie,

organizują w dniu 22 kwietnia 2022 roku

w Akademii Marynarki Wojennej:

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”

MIEJSCE i FORMA KONFERENCJI:

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

w związku z pandemią COVID-19, konferencja odbędzie się w formie zdalnej

na platformie MS Teams

 

ZMIANIE ULEGA KOSZT OPŁATY KONFERENCYJNEJ:

Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją – 400 zł*

Uczestnictwo z wygłoszeniem referatu lub bierne – bezpłatnie

KONTO BANKOWE do przelewu:

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81 – 127 Gdynia

BZ WBK 6/O GDYNIA nr 4 O/Gdynia

95150018811210200332510000

 

Tytuł przelewu: Konferencja Bezpieczeństwo Portów + imię i nazwisko

 

*Nadesłane teksty artykułów zgodne z obszarami problemowymi wydawnictwa i spełniające wymogi formalne, będą podlegały anonimowej recenzji naukowej. Do publikacji w Roczniku Bezpieczeństwa Morskiego będą

kierowane tylko te artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję.

(wartość punktowa publikacji – 70 punktów),

 

Artykuł należy opracować i sformatować zgodnie z wymogami dla autorów

zamieszczonymi na stronie:

Formatka RBM – kliknij w link lub wejdź na stronę  https://maritimesecurity.com.pl/

 

 

 

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI
Stan bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych

Ratownictwo lotnicze i lotniskowe, ratownictwo morskie

Służby lotniskowe i ochrona lotnisk. Ochrona portów morskich

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i w żegludze

Wykorzystanie systemów monitoringu

Organizacja szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa

KALENDARIUM KONFERENCJI

do 25.03.2022 – zgłoszenie udziału w konferencji

do 01.04.2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej

do 30.04.2022 – przesłanie pełnego tekstu referatu

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zgłoszeń proszę dokonywać za pomocą formularza

Formularz rejestracyjny – kliknij w link lub wejdź na stronę http://wdiom.amw.gdynia.pl/

*uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji w konferencji drogą mailową po 25.03.2022 r.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Małgorzata Gąsior – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Karol Słowi

dr Marcin Fitas

dr Alicja Mrozowska

dr Martyna Bartkowska-Dąbrowska

kmdr por. dr Tomasz Kostecki

ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski

mjr dr Daniel Michalski

dr Teresa Usewicz

dr Edyta Łońska

mgr inż. Ewa Iwanina – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ KONTAKT:

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej

„Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”,

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

Adres e-mail konferencji: bezpieczenstwo.portow@gmail.com

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr inż. Ewa Iwanina

Tel.: 261-262-675 lub 515-242-969 (w godzinach 08.00-16.00)

Skip to content