na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym
na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

W związku z niewystarczającą liczbą otrzymanych zgłoszeń, niniejsze studia w roku akademickim 2022/2023 nie zostaną uruchomione. Zapraszamy do uczestnictwa w innych: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyką, cyberbezpieczeństwo lub Executive MBA. Rekrutacja na nowy rok akademicki (X.2023 – VI.2024) na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na naszym wydziale zostanie uruchomiona wiosną 2023.
 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2022 r.;
 • planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2023 r.;
 • zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele;
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Lista dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
 2. klauzula RODO (pobierz)
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
 2. pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Pobierz podanie o zniżkę: .docx lub .pdf

Opłaty:
1/ jednorazowa – 4000 zł; 
2/ ratalna: 2 x 2050 zł.

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68