na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym
na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Lista dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
  2. klauzula RODO (pobierz)
  3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
  4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

  1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
  2. pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
  3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

  1. Jednorazowa – 4000 zł; 
  2. Ratalnie: 2 x 2050 zł;
  3. Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.

 

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68