na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
RUSZYŁA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00 w sali 217/9 . Wejście do AMW przez biuro przepustek na podstawie dowodu osobistego.

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  • Absolwentów, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • Osób, które łączą lub pragną połączyć swoje życie zawodowe z pracą w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Lista dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
  2. klauzula RODO (pobierz)
  3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
  4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

  1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
  2. przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem;
  3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

1. Całość – 3900 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3510 zł do zapłaty
2.  I rata 1970 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1871,5 zł do zapłaty
II rata 1970 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1871,5 zł do zapłaty

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Martyna Bartkowska
e-mail: m.bartkowska@amw.gdynia.pl
tel. 728-381-985

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68