na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym
na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  • Absolwentów, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • Osób, które łączą lub pragną połączyć swoje życie zawodowe z pracą w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Lista dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
  2. klauzula RODO (pobierz)
  3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
  4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

  1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
  2. przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem;
  3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Pobierz podanie o zniżkę: .docx lub .pdf

Opłaty:
1/ jednorazowa – 4000 zł; 
2/ ratalna: 2 x 2050 zł.

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Martyna Bartkowska-Dąbrowska
e-mail: m.bartkowska@amw.gdynia.pl
tel. 728-381-985

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68