na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na pierwszym planie zdjęcia widoczny jest umundurowany żołnierz trzymający flagę, w tle widać umundurowanych żołnierzy stojących w poczcie sztandarowym
na zdjęciu widoczne są budynki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

XVII Edycja październik 2022 – czerwiec 2023 r.

 • czas trwania studiów: 2 semestry
 • pierwszy zjazd odbędzie się: 22 — 23 października 2022 r.
 • planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2023 r.
 • zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy że Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Lista dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
 2. klauzula RODO (pobierz)
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do p. nr 109/9 (Biuro Studiów Doktoranckich i Podyplomowych);
 2. pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Pobierz podanie o zniżkę: .docx lub .pdf

Opłaty:
1/ jednorazowa – 4000 zł; 
2/ ratalna: 2 x 2050 zł.

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Wojciech Sokołowski
e-mail: w.sokolowski@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 27 54

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68