Prace dyplomowe

Procedura rozliczania kart obiegowych Pobierz
Wzór wniosku o odpis dyplomu w obcym języku  pobierz
Załączniki do Regulaminu realizacji prac dyplomowych
Załącznik 1. Okładka Pobierz
Załącznik 2. Strona tytułowa Pobierz
Załącznik 3. Oświadczenie Pobierz
Załącznik 4. Metryka pracy Pobierz
Załącznik 5. Zalecenia pisania pracy dyplomowej Pobierz
Załącznik 6. Recenzja/Opinia pracy dyplomowej licencjackiej Pobierz
Załącznik 7. Recenzja/Opinia pracy dyplomowej magisterskiej Pobierz

Załącznik 8. Zarządzenie Rektora – Komendanta AMW w sprawie funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w Akademii Marynarki Wojennej  Pobierz

Załącznik 9. Adnotacje o korzystaniu z pracy dyplomowej Pobierz
Pozostałe załączniki związane z pracami dyplomowymi
Tematyka prac dyplomowych 2020
Pobierz